Half leg wax

Full leg wax

Bikini wax

Brazilian wax

Hollywood wax

Half leg & bikini

Full leg & bikini

Half leg & Brazilian wax

Full leg & Brazilian wax

Half leg & Hollywood wax

Full leg & Hollywood wax

Lip wax

Chin wax

Lip & chin wax

Underarm wax

Half arm wax

Full arm wax